SK EN

MENU

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Komerčné - naša tvorba | Rok vydania - 2020

Synopsa

Časozberný dokumentárny film pre odbornú verejnosť zaznemanávajúci 5 ročnú výstavbu diaľničného úseku D1- Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Film sme vyhotovili pre Združenie Ovčiarsko, združenie stavebných firiem, ktoré vyhralo súťaž realizovať pre Národnú diaľničnú spoločnosť dopravný úsek na diaľnici D1 - Doprastav, Strabag, Váhostav a Metrostav.

Priebeh výstavby sme snímali 12 stacionárnymi časozbernými kamerovými systémami vlastného designu. Kamery pracovali denne bez prestávky, napájanné čistou solárnou energiou, za každého počasia a poveternostných podmienok. Technológia obstála vo vysokých horúčavach v letných mesiacoch, rovnako ako aj za hlbkoých mrazov v zimnom období počas celých 48 mesiacov. Kamerové systémy sme rozmiestňovali na úseku dlhom viac ako 11 kilometrov podľa potreby meniť kamerové uhly na jednotlivých cieľových stavebných objektoch. Celkový záznam je obohatený leteckými zábermi a pohľadmi na mosty a premostenia, ktoré vedú krásnou prírodnou scenériou Malej Fatry. 

Na úseku diaľnice o celkovej dĺžke 11,32 kilometrov je jedenásť mostov s celkovou dĺžkou 4,3 kilometrov vrátane dvoch estakád a dvoch tunelov dlhých 2360 metrov a 685 metrov.  Trasa diaľnice je vedená geologicky a petrografickyzložitým územím, s komplikovanou tektonickou stavbou, s častým výskytom svahových porúch. Združenie Ovčiarsko výstavbu realizovalo v rokoch 2014 až 2020. 

Diaľnica D1 je hlavný diaľničný ťah na území Slovenskej republiky a je súčasťou dopravného koridoru v trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod, Ukrajina. D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je prvým úsekom severného ťahu diaľnice D1 smerujúcej od Žiliny k hranici Slovenska s Ukrajinou. Zároveň plní funkciu južného obchvatu mesta Žilina. 

2020/ Slovensko/ Dĺžka: 19 min. 
Scenár a réžia: Tomáš Krupa
Komentár: Tomáš Vravník
Hlavná kamera a technický support: Ondrej Synak
Strih, motion design, color grading: Pavol Palárik
Hudba: VA
Produkcia: HAILSTONE
Koordinátor Združenia Ovčiarsko: Milan Zákopčan
2020 (C) Doprastav, Strabag, Váhostav, Metrostav.

Galéria