SK EN

MENU

MUSÍME PREŽIŤ

Pripravujeme | #produkcia

Synopsa

Ľudstvo pravdepodobne nezastaví zmenu klímy, ale bude sa musieť prispôsobiť novým podmienkam. Film MUSÍME PREŽIŤ nás zavedie do 4 kútov planéty, kde už prebiehajú procesy drastických zmien životných podmienok a ovplyvňujú životy ľudí. Stretneme sa s mužmi a ženami, ktorí sú nútení zmeniť doterajší spôsob života a zvyky, aby prežili a naďalej žili tam, kde sa narodili a kde sú ich korene. Otázkou pre nich zostáva, ako sa zabývať vo svete, ktorý balansuje nad priepasťou klimatickej katastrofy a pokračovať v živote. Proces prispôsobovania sa dopadov klimatických zmien je základom rozprávania filmu.


Dlhometrážny dokumentárny film MUSÍME PREŽIŤ sa zaoberá jednou z najväčších výziev, ktorým bude v nadchádzajúcich rokoch čeliť celé ľudstvo. Tento film bude odpoveďou pre všetkých tých, ktorí tvrdia, že globálne otepľovanie je fikcia, a o tom, čo globálne otepľovanie znamená pre náš spôsob života na tejto planéte. Transformácia je kľúčové slovo pri pochopení toho, čo môžeme očakávať od budúcnosti. Téma domova je kľúčovým prepojením všetkých príbehov. Napokon, ľudia chcú mať svoj domov, kde sú obklopení rodinou a cítia sa bezpečne. Je to existenčná núdza. Horúčavy, suchá, dezertifikácia a záplavy sú štyri dominantné príznaky globálnej klimatickej zmeny. Existujú 4 svetové strany a preto odhaľujeme 4 príbehy. Cestujeme do Austrálie, Mongolska, USA a Grónska. Základom filmového naratívu je proces adaptácie na dopady klimatickej zmeny, ktorými prechádzajú protagonistovia v postihnutých komunitách. Hlavní protagonisti nie sú pripravení stať sa klimatickými utečencami, skôr sa cítia ako klimatickí pionieri. Je pre nich lepšie utekať a opustiť svoj domov, ako zostať a čeliť sile prírody a dopadom klimatickej zmeny? Prirodzene chceli by zostať tam, kde patria, kde sa narodili a kde sú ich sociálne a kultúrne korene, ale za akú cenu?  Naším cieľom je vytvoriť širší obraz komunity ako kolektívnej postavy. Účelom mozaikovej montáže je prezentovať viac motívov a prvkov, ktoré postupne vytvárajú vyššie jednotky, ktoré sú farebnou kolážou ľudských príbehov a portrétov v jedinom diele. Klimatická zmena je východiskovým bodom dokumentárneho filmu, ale rozprávanie príbehov presiahne túto vrstvu a má za cieľ zamyslieť sa nad tým, ako si zachovať vlastnú integritu, slobodu a dôstojnosť. A ako sa učiť z našich chýb pre lepšiu budúcnosť.


Projekt je slovensko-francúzsko-rakúska koprodukcia. Európski vysielateľ ARTE G.E.I.E., PULS4 Rakúsko a Radio a televízia Slovenska sa podieľajú na projekte ako koproducenti. World sales Taskovski Films UK bude film po dokončení distribuovať naprieč kontinentmi a vo viacerých jazykových verziách. 


2025/ SK-FR-AT/  4K Digitál/ Projekt vo fáze produkcie 

Producent: Tomáš Krupa (HAILSTONE)

Ko-producenti: Christian Popp (YUZU Production), Peter Drossler (Golden Girls Filmproduktion)

TV ko-producenti: Rozhlas a Televízia Slovenska RTVS, ARTE G.E.I.E., Puls4

Výkonná producentka: Henrieta Cvangová

Scenár a réžia: Tomáš Krupa 

DOP: Martin Čech, Ondřej Szollos

Zvukový dizajn: Miloš Hanzély

Jazyk: Multijazyčný 

Medzinárodný predaj: Taskowski Films (UK) 


Vývoj a produkciu tohto projektu finančne podporil Audiovizuálny fond 

Vývoj tohto projektu je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej Únie v programe MEDIA Kreatívne Európa 

Produkcia tohto projektu je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej Únie v programe MEDIA Content 


2023 © Hailstone, YUZU Productions, Golden Girls 

Galéria

Partneri

Novinky k filmu

Project WE HAVE TO SURVIVE in VARIETY!

VARIETY Tomas Krupa Shoots Eco Documentary ‘We Have to Survive’By Zuzana Točíková Vojtekováhttps://variety.com/2022/film/global/toma...

WEMW-FIPADOC Window Award!

Happy to announce new documentary project WE HAVE TO SURVIVE in development which was recognised with WEMW-FIPADOC Window Award at FIPADO...